Vastgoed kopen in Frankrijk met een SCI

EuropaHypotheek bemiddelt ook in hypotheken voor de aankoop van vastgoed in Frankrijk met behulp van een SCI. Voor samenwonende partners en gehuwden is een SCI een oplossing om gezamenlijk een woning te kopen waarbij de vermogens gescheiden blijven. Een SCI kan ook een oplossing zijn voor de aankoop van een woning in Frankrijk met meerdere gezinnen of businesspartners. Vanwege de kosten voor oprichting en onderhoud wordt een SCI gebruikt voor woningen in een relatief hoge prijscategorie (vanaf EUR 1 Mio). In dit artikel bespreken we het concept van een SCI, de verschillende soorten SCI en de voor- en nadelen van het gebruik ervan. We zullen ook ingaan op wat komt kijken bij het oprichten van een SCI, de bijbehorende kosten en de administratieve vereisten.
Op deze pagina vindt u informatie over de bijzonderheden over de financiering welke wij aan kunnen bieden.

Wat is een SCI?

Een SCI is een Franse Holding die onroerend goed beheert en bezit. De SCI is de eigenaar van het pand. De eigenaren van de SCI bezitten aandelen van de SCI, het zijn de aandeelhouders. De aandeelhouders bezitten zo elk indirect een deel van het vastgoed in de SCI. Aandeelhouders onderling bepalen de verdeling van de aandelen, het belang van iedere aandeelhouder.

Welke typen SCI zijn er?

Er zijn verschillende soorten SCI waar kopers uit kunnen kiezen, zoals een SCI à capital variable en een SCI de gestion. De meest voorkomende soort is de SCI familiale. Dit type SCI wordt vaak gebruikt door families of familieleden die samen een vakantiehuis willen kopen. Families die gezamenlijk een vakantiehuis in Frankrijk willen bezitten, geven meestal de voorkeur aan dit type SCI. In de rest van dit artikel zullen we ons uitsluitend richten op de SCI familiale en dieper ingaan op de voor- en nadelen ervan.

Een Franse hypotheek voor een SCI familiale?

Het is goed mogelijk om de aankoop van een woning met een SCI familiale te financieren met een Franse hypotheek. Door middel van het bundelen van middelen kunnen individuen zich veroorloven om een vakantiehuis in Frankrijk te kopen dat anders buiten hun financiële bereik zou liggen. EuropaHypotheek kan voor een SCI familiale een hypotheek verzorgen tot 85% van de koopprijs, op basis van annuïteiten of tijdelijk aflossingsvrij. De looptijd van de lening is vergelijkbaar met die van een traditionele hypotheek, variërend van 7 tot 25 jaar.
Het bedrag dat geleend kan worden, hangt af van het percentage aandelen dat elk lid van de SCI heeft en de leencapaciteit per lid. Als een gezin of partner een kleiner deel van de aandelen van de SCI bezit dan is voor deze een lager inkomen benodigd dan voor de andere aandeelhouder met een groter aandelenbelang. Het gezin of partner met het kleiner percentage aandelen behoeft in dat geval ook maar een kleiner deel van de totaal benodigde eigen middelen in te leggen. Het gezin met het hoogst percentage aandelen moet overigens wel voldoende inkomen hebben om de volledige hypotheek te kunnen betalen. – in optiek van de bank, voor het verkrijgen van een hypotheek.

Voordelen van het kopen van onroerend goed in Frankrijk met een SCI Familiale

Het gebruik van een SCI familiale om onroerend in Frankrijk te kopen, kan verschillende voordelen bieden. Individuele kopers zijn beperkt aansprakelijk waardoor het een veiliger investering wordt. Een SCI familiale kan de overdracht van eigendom in de toekomst vereenvoudigen, vooral in geval van erfenis of verkoop van eigendom. In tegenstelling tot een pand hoeven alleen aandelen van eigenaar te veranderen. Een SCI familiale biedt voordelen op het gebied van successieplanning; belastingbesparing. Elk lid kan geleidelijk een bepaald bedrag, vrij van belasting, aan aandelen overdragen aan een andere aandeelhouder, bijvoorbeeld een kind. Dit maakt het mogelijk om de eigendomsoverdracht voor te bereiden tijdens het leven, terwijl een van de ouders het eigendomsbeheer kan behouden. Een specialist kan u informeren over andere voordelen op dit vlak.

Nadelen van het kopen met een SCI Familiale

Een belangrijk nadeel van het werken met een SCI, zijn de kosten die gepaard gaan met het oprichten en onderhouden ervan. Houdt u rekening met Franse regels op het gebied van belastingaangifte. Het gebruik van een SCI familiale kan leiden tot mogelijke conflicten tussen individuele kopers. Geschillen kunnen ontstaan, ​​bijvoorbeeld over hoe het eigendom wordt beheerd, of hoe huurinkomsten worden verdeeld. Het is belangrijk om duidelijke regels en richtlijnen op te stellen voor het beheer van het eigendom en de SCI om deze conflicten tot een minimum te beperken.

Belasting van huurinkomsten

Huurinkomsten uit Frans vastgoed zijn onderworpen aan Franse inkomstenbelasting, ongeacht of u in Frankrijk of in het buitenland woont. De belastingheffing op huurinkomsten voor een woning die rechtstreeks op de naam van iemand privé is gekocht, verschilt echter van wanneer de woning gekocht zou zijn via een SCI familiale. Als de woning eigendom is van een individu, zijn de huurinkomsten onderworpen aan de Franse inkomstenbelasting. Als het huis eigendom is van een SCI, zijn de huurinkomsten onderworpen aan vennootschapsbelasting. Als individu heeft u de keuze hoe de huur wordt belast en welke kosten u kunt aftrekken van de ontvangen huurinkomsten. Er zijn vrijstellingen van toepassing. Met een SCI familiale worden huurinkomsten belast als inkomsten uit een bedrijf. Rente en kosten voor leningen kunnen worden afgetrokken van de huurinkomsten. Laat u zich informeren en adviseren door een specialist die op de hoogte is van fiscale wetgeving in Frankrijk.

Kopen met een SCI en hoe op te zetten

U kunt als individuele koper(s) een koopcontract voor een eigendom in Frankrijk ondertekenen en de rechten van de koper, later, zolang het koopcontract nog actief is, overdragen aan een SCI. Het koopcontract moet hiervoor een vervangingsrecht (“droit de substitution”) bevatten. Tijdens de periode dat het koopcontract actief is, kan de SCI worden opgezet en kan namens de SCI een hypotheek worden aangevraagd. Het best is om het concept van de statuten voor te leggen aan de bank bij wie een hypotheek wordt aangevraagd. Het karakter van de SCI, bijvoorbeeld of het een SCI familiale is of niet, ligt opgesloten in de statuten. Banken geven pas een definitief akkoord voor de financiering als de SCI volledig is opgericht. Het is niet mogelijk om aan te vangen met een financiering die op naam van de kopers zelf staat en deze later om te zetten naar een financiering op naam van de SCI.
Om een SCI op te kunnen richten moeten er ten minste twee partners zijn met ieder een kapitaal, er moet een manager worden aangesteld en een naam bedacht. Het oprichten van een SCI komt in grote lijnen overeen met het oprichten van een B.V. in Nederland met enkele specifieke dingen voor het Franse. Er moeten statuten worden opgesteld. De SCI moet worden geregistreerd bij het belastingkantoor, en in het ‘journal d’annonces légales’ (JAL) moet een kennisgeving van het oprichten van de SCI worden gepubliceerd. De SCI moet ook worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Na deze stappen is een SIREN-nummer, een SIRET-nummer en K-Bis beschikbaar. De statuten moeten het doel, de naam, het kapitaal, de duur, de bijdragen, de partners, de vorm, adresgegevens en de werkwijze van de SCI beschrijven.

Hoeveel kost het om een SCI familiale op te zetten en te onderhouden?

De kosten voor het oprichten van een SCI variëren van € 500 tot € 2.000. Voor de jaarlijkse kosten voor het onderhouden van een SCI moet u rekening houden met een bedrag tussen € 1.000 en € 3.000, mede afhankelijk van hoe u het management, de administratie en belastingaangifte heeft georganiseerd. Er moeten jaarlijks verschillende administratieve taken worden uitgevoerd, zoals het houden van een jaarlijkse algemene vergadering. De SCI moet ook een boekhouding hebben om inkomsten en uitgaven te documenteren. De hoge kosten voor het oprichten en onderhoud van SCI maakt dat zij meestal alleen rendabel is voor aankoop van woning in een hoge prijsklasse (vanaf EUR 1 Mio).

Conclusie

Als u vanuit het buitenland op zoek bent naar een vakantiehuis in Frankrijk, in een hogere prijsklasse, met het doel vermogens en aansprakelijkheden te scheiden, zou u kunnen overwegen een SCI familiale te gebruiken bij de aankoop daarvan. Een SCI familiale biedt verschillende voordelen, maar heeft ook potentiële nadelen. Het is essentieel om professioneel advies in te winnen en ervoor te zorgen dat de SCI correct wordt opgezet, zodat aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen wordt voldaan. Kopers moeten de voor- en nadelen van het gebruik van een SCI zorgvuldig afwegen voordat ze beslissen of het de juiste keuze voor hen is. Wilt u informatie ontvangen over de financieringsmogelijkheden? Belt u ons dan of vult u onderstaand formulier in en stuur het aan ons toe; wij nemen dan binnen één werkdag contact met ú op.

Anchor

Informatie over Franse hypotheek voor een SCI

Aanvragen offerte

Heeft u al een huis op het oog? Vraag dan hier direct uw offerte aan.

Aanvragen berekening

Vraag hier, geheel vrijblijvend, uw hypotheekberekening aan en weet binnen één werkdag wat uw mogelijkheden zijn voor het kopen van een huis in Frankrijk.

Zelf Berekenen

Bereken hier zelf uw mogelijkheden voor een hypotheek voor Frankrijk.

Franse Vastgoed Markt: Prijsstijging Huizen Toeristische Hotspots

26 sept 2023. Resultaten van recent onderzoek tonen een wisselend beeld van ontwikkeling van de huizenprijzen in Frankrijk. In de kustgebieden stijgen de prijzen...

Hypotheek voor heel Frankrijk

Financiering tot 85% van de koopprijs Verkrijgbaar via EuropaHypotheek: een Franse hypotheek voor uw tweede woning in Frankrijk met een financiering tot 85% van de...