Ook voor ondernemers

U heeft een inkomen uit uw B.V. of eenmanszaak? Een hypotheek voor Frankrijk behoort dan ook tot úw mogelijkheden.

Als u ondernemer bent kunnen wij u, met vrijwel dezelfde zekerheid en snelheid als iemand die in loondienst is, van dienst zijn met het regelen van een hypotheek voor een woning in Frankrijk.

Voor het bepalen van de hoogte van uw inkomen is uw gemiddelde jaarwinst over de laatste drie jaren het uitgangspunt als u een eenmanszaak heeft. Als u een BV heeft wordt gekeken naar de winstcijfers van de B.V.’s, het gemiddeld salaris over de afgelopen 3 jaar, en uw actueel salaris. Als u zichzelf regelmatig dividend uitkeert, dan kunt u dat ook meenemen als beschikbaar inkomen.

Franse banken hanteren een norm waarbij gekeken wordt naar financiële lasten ten opzichte van het inkomen. Voor ondernemers zijn dit dezelfde normen als voor werknemers.

Franse hypotheek voor ondernemers

Voor een zo goed mogelijke kans van slagen is het van belang dat de winst uit de onderneming, gezien over de periode van 3 jaar, geen dalende trend vertoond en dat er, los gezien van substantiële investeringen, sprake is van een regelmatig patroon. Er wordt gekeken naar zowel de omzet als de winst. Indien u inkomen ontvangt vanuit uw holding welke deelnemingen heeft in een of meerdere werkmaatschappijen, dan zullen wij aan de Franse bank een geconsolideerde balans overleggen met meestal een toelichting van uw accountant.

Eigen middelen

Een specifiek element voor een hypotheek voor Frankrijk bij een ondernemer betreft de eigen middelen. Voor de aankoop van een woning in Frankrijk is de hoogte van de niet te financieren kosten doorgaans zo een 20 tot 25% van de koopprijs. U zal worden gevraagd aan te tonen dat u deze eigen middelen heeft. Daarbij wordt in veel gevallen ook gekeken naar de herkomst daarvan. Het is van belang dat u de eigen middelen op uw privérekening heeft staan en het is in uw voordeel indien u deze door middel van een regelmatige opbouw heeft verkregen. Indien u de eigen middelen eenmalig onttrekt uit uw onderneming dan kan dat als u aan kunt tonen dat u de betreffende middelen niet nodig heeft voor de onderneming. Al naar gelang uw financiële positie zal de bank hierin mee gaan. Dus houdt u rekening met dit onderwerp.

Résumé

Al met al is het heel goed mogelijk om als ondernemer een financiering te krijgen voor een huis in Frankrijk. EuropaHypotheek is u met advies en bemiddeling graag van dienst!
Hier kunt u een berekening maken van uw mogelijkheden. Vult u uw gegevens in, maak een berekening en stuur deze aan ons toe zodat wij u inzage kunnen geven in de mogelijke financieringsvormen met vermelding van de rente, de maandlasten en een specificatie van het benodigd eigen geld. Of vraag hier een berekening of offerte aan, u ontvangt deze binnen één werkdag. Als u vragen heeft: bel ons even of stuur een email.

Lees ook

Aanvragen offerte

Heeft u al een huis op het oog? Vraag dan hier direct uw offerte aan.

Aanvragen berekening

Vraag hier, geheel vrijblijvend, uw hypotheekberekening aan en weet binnen één werkdag wat uw mogelijkheden zijn voor het kopen van een huis in Frankrijk.

Zelf Berekenen

Bereken hier zelf uw mogelijkheden voor een hypotheek voor Frankrijk.