Notariskosten in Frankrijk

Net als in Nederland koopt u in Frankrijk een huis via een notaris. De Franse notaris draagt zorg voor de registraties, hij int tevens de af te dragen belasting. De kosten van de notaris in Frankrijk zijn voor het grootste gedeelte wettelijk vastgelegd en dus bij iedere notaris gelijk. Het belangrijkste onderdeel van de notariskosten betreft de overdrachtsbelasting: voor aankoop van bestaande woningen, in de meeste départementen: ongeveer 5,9% (jun 2014). In Parijs ongeveer 5,2%.

De Franse notaris vertegenwoordigt de Franse regering. Hij draagt ondermeer zorg voor het innen van de belastingen welke van toepassing zijn bij de overdracht van onroerend goed. Een notaris heb je nodig voor het officieel maken van de aankoop van het huis, maar ook voor het registreren van je Frankrijkhypotheek.

Hij zorgt voor het overmaken van de geleende gelden en overdracht van het geld wat je zelf inlegt. De notaris controleert de kadastrale gegevens en gaat na of er nog hypotheken berusten op de te kopen objecten. In de praktijk komt het vaak voor dat de notaris die de koop begeleidt, ook de notaris is die de hypotheek registreert. Vaak is het een lokale partij.

Notariskosten in Frankrijk: Algemeen

De kosten welke je aan de notaris betaalt, bevatten in Frankrijk ook de belastinggelden, zoals bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting. De notariskosten zijn in Frankrijk wettelijk vastgelegd.

Ongeveer 8/10 deel van Franse notariskosten bestaan uit belastinggelden en 2/10 deel betreft de Notariskosten zelf. Het grootste deel van het tarief van de Notariskosten in Frankrijk is, net als de belastingtarieven, wettelijk vastgelegd. De Notariskosten worden voornamelijk in een percentage van de koopprijs uitgedrukt. Dit dateert sinds 1978 en is voor het laatst in 2011 gewijzigd.
Een gedeelte van de notariskosten is niet wettelijk vastgelegd. Hiervoor is het van belang dat de notaris deze kosten vooraf met u bespreekt.
De vaste, wettelijke kosten, noemt men: “Les Emoluments”, het ander gedeelte “Les Honoraires”.

De wijze van het bepalen van de wettelijk vastgelegde kosten geschiedt onder andere door middel van een vaste eenheidsprijs, de zogenaamde U.V. Momenteel bedraagt deze € 3,690 Hors TVA, HT oftewel ex BTW (19,6%). Voor een bepaalde akte mag men bijvoorbeeld 30 eenheden rekenen, dat is dan 30 x 3,90 = € 117,- HT. Dit werkt vrij gedetailleerd door. Indien een Notaris een akte afdrukt op authèntique papier dan mag hij daarvoor een vast aantal extra U.V.’s berekenen, per bladzijde, in deze 0,3 U.V. zijnde € 1,09 HT.
Verder is er nog de proportionele wijze van berekening van het tarief. Bijvoorbeeld, een notaris bemiddelt in de prijsonderhandeling tussen koper en verkoper – dat kan in Frankrijk . Hierbij geldt dat de notariskosten gelijk zijn aan 5% HT van de koopprijs indien deze lager is dan € 45.735,- en 2,5% HT voor hogere bedragen.
De andere “Honoraires” moeten vooraf met de klant besproken worden.

Notariskosten in Frankrijk: Aankoop van een woning

De kosten van de notaris in verband met de koop van een woning zijn verhoudingsgewijs lager naarmate de koopprijs hoger wordt.
In vrijwel alle gevallen zijn de notariskosten in verband met de koop van de woning, voor rekening van de koper. De kosten koper bestaan uit:
1. De overdrachtsbelasting: taxes applicables (droits dus au trésor public)
2. Kosten inschrijving Kadaster, Bureau van Hypotheken, andere gemeentelijke documenten: honoraire annexes en débours de notaire.
3. Een vergoeding voor de notaris zelf: honoraire proportionnel (emolument proportionel du notaire et copies et formalités)

1. Belastingen in verband met de aankoop van een huis in Frankrijk, taxes applicables.
Deze kostenpost wordt wel onder de noemer van overdrachtsbelasting geschaard, echter ze bestaat uit verschillende posten. Gezamenlijk betreft het hier, gemiddeld zo een 5,9% van de koopprijs (maart 2014).
De exacte percentages verschillen per departement en gemeente. De kosten worden berekend over de verkoopprijs van de woning en eventuele andere kosten welke de koper aan de verkoper schuldig is.

*Les droits département d’enregistrement zijn bij wet van 30 december 2013 gewijzigd: met ingang van 1 maart 2014 heeft een département de keuze een tarief toe te passen tussen 3,8% (ongewijzigd) en 4,5%. Inmiddels heeft het grootste gedeelte van de départementen de kosten aangepast naar 4,5%. Deze départementen hadden in juli 2014 hun tarieven nog niet aangepast: Bouches-du-Rhône (13), Indre (36), Isère (38), Loire (42), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Morbihan (56), Paris (75), Seine-Maritime (76), Yvelines (78), Vienne (86), Martinique (972), Guyane (973), Mayotte (976).

Voor nieuw te bouwen woningen betaalt u deze belastingen niet. Wel betaalt u TVA 19,6% én 0,6% voor de kadastrale registratie, la publicité foncière. Voor bouwgrond betaalt u dezelfde kostenposten als hierboven vermeld, 5,9% (afhankelijk dus van het departement (4,5%) en de gemeente (1,2%).

2. Kosten voor wettelijk uit te voeren handelingen: honoraires annexes du notaire. Het gaat hier om verschillende, vaak ook kleinere, kostenposten. Hieronder een overzicht van mogelijk door de notaris opgevoerde kostenposten alsmede een indruk van de hoogte van deze kosten bij de koop van een woning van € 250.000,- :


Les débours du notaire, kosten die de notaris aan derden betaalt, en aan u zal doorberekenen, vallen ook onder deze kostenpost. Wederom een voorbeeld op basis van € 250.000,- :

Bij elkaar derhalve ongeveer 0,4%. Ook hier zijn de kosten naar verhouding lager naarmate de koopprijs toe neemt.

3. Honorarium voor de Notaris zelf, honoraire proportionel. De wettelijk geregelde vergoeding voor de notaris, voor zijn tijd, wordt berekend aan de hand van een tranche-schaal. De kosten zijn verhoudingsgewijs lager bij een hogere koopprijs.

Samenvattend, over het geheel gezien zijn dit de notariskosten voor het kopen van een huis, les frais notaires:

Notariskosten in Frankrijk: De hypotheekakte

Hiervoor bespraken we de kosten van de koopakte. Hoe zit het met de kosten voor de opmaak van de hypotheekakte?
De hypotheekakte kan worden gecombineerd met de koopakte. De kosten hiervan zijn lager dan wanneer een aparte hypotheekakte moet worden opgemaakt. Meestal zullen de aktes worden gecombineerd. De bijkomende kosten van de hypotheekakte en registraties liggen rond de 0,7% bij een koopprijs van € 150.000,- ; 0,5% bij een koopprijs van € 300.000,- en 0,3% bij een koopprijs van € 1.000.000,- , allen met overeenkomende hypotheken.

Via EuropaHypotheek regel je met zekerheid je hypotheek voor een huis in Frankrijk. Maak zelf een hypotheekberekening of vraag een berekening aan: ontdek wat je mogelijkheden zijn en ga gericht op zoek naar een woning. Heb je al een woning op het oog? Ontvang dan binnen 1 werkdag een hypotheek offerte!

 

Aanvragen offerte

Heeft u al een huis op het oog? Vraag dan hier direct uw offerte aan.

Aanvragen berekening

Vraag hier, geheel vrijblijvend, uw hypotheekberekening aan en weet binnen één werkdag wat uw mogelijkheden zijn voor het kopen van een huis in Frankrijk.

Zelf Berekenen

Bereken hier zelf uw mogelijkheden voor een hypotheek voor Frankrijk.

Franse Vastgoed Markt: Prijsstijging Huizen Toeristische Hotspots

26 sept 2023. Resultaten van recent onderzoek tonen een wisselend beeld van ontwikkeling van de huizenprijzen in Frankrijk. In de kustgebieden stijgen de prijzen...

Hypotheek voor heel Frankrijk

Financiering tot 85% van de koopprijs Verkrijgbaar via EuropaHypotheek: een Franse hypotheek voor uw tweede woning in Frankrijk met een financiering tot 85% van de...