Compromis de Vente

Het kopen van een woning in Frankrijk begint met de ondertekening van een Compromis de Vente, de Franse versie van de koopovereenkomst: uw recht op koop indien aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Vooraf heeft EuropaHypotheek voor u berekend of de beoogde koopwoning qua financiering tot uw mogelijkheden behoort. Er is namens u afgestemd met de betreffende Franse bank. Kortom, u heeft de benodigde zekerheid en weet hoe u het één en ander wil gaan organiseren. Na onderhandelingen komt u een koopprijs overeen. De makelaar stelt u voor om door de notaris een Compromis de Vente op te laten maken. Het Compromis de Vente is een bindende overeenkomst, voor zowel de koper als verkoper. Normaal gesproken leidt het Compromis de Vente tot overdracht van de Franse woning.

Bedenktijd

U heeft altijd 10 dagen bedenktijd. Zonder opgaaf van redenen kunt u afzien van de koop. De periode gaat in op het moment dat u de aangetekende brief ontvangt met een kopie van het door alle partijen ondertekende document, praktisch gezien: op de dag dat u het Compromis de Vente ondertekent.

Offre d’Achat

Voorafgaand aan het opstellen van het Compromis de Vente, met dus allerlei details aangaande de woning en aankoop daarvan, kunt u met de verkoper overleggen of deze bereid is om alvast een offre d’achat; op te maken. Dit is een eenvoudig document waarin enkele kernpunten zijn vastgelegd, o.a. de gegevens van het object, de koper en verkoper en de koopprijs. In het offre d’achat wordt eveneens vastgelegd binnen welke termijn het Compromis de Vente wordt opgemaakt. Het samenstellen van een Compromis de Vente kan veel tijd in beslag nemen, immers er zijn nogal wat zaken die moeten worden afgestemd. Alleen nadat het Compromis de Vente door alle partijen is ondertekent heeft u het enig recht op koop. Voor die periode zou iemand anders het huis nog kunnen kopen, ook, strikt gezien, als er een offre d’achat is ondertekend.

Aanbetaling

In het Compromis de Vente staat vermeld wanneer de overdracht van de woning uiterlijk moet plaatsvinden. U vindt er de bijzonderheden ten aanzien van een eventuele aanbetaling, welke u nooit rechtstreeks aan de verkoper doet, maar aan de notaris. Er staat een financieel overzicht in opgenomen met vermelding van de koopprijs, de makelaarskosten, (globale) notariskosten en wie welke kosten moet betalen: de koper of verkoper. De verkoper heeft informatieplicht jegens de koper. Te maken kosten ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie komen voor rekening van de verkoper.

Technisch onderzoek

De verkoper is verplicht u een aantal rapporten aan te leveren over de eventuele aanwezigheid van termieten, loodhoudende verf en asbest. U ontvangt ook een rapport over de staat van de gas- en elektra-installatie alsmede over de afvoerinstallatie van de woning – voldoet deze aan de wettelijke eisen. Tenzij in het Compromis de Vente staat vermeld dat de verkoper verplicht is om eventuele ‘anomalies’ – onjuistheden, te verhelpen, is het niet verstandig het Compromis te tekenen voordat u de inhoud van de rapporten goed heeft bestudeerd. U kunt anders voor verrassende kosten komen te staan. Een bank kan van u eisen dat bepaalde te verbeteren zaken meegenomen worden in de financiering van de woning, zodat er zekerheid is dat de mankementen binnen een bepaalde termijn worden verholpen.

‘Ontbindende voorwaarde’ voor financiering

Het is in Frankrijk wettelijk geregeld dat een Compromis de Vente een Condition Suspensive de Prêt bevat, een ‘ontbindende voorwaarde’ voor het kunnen verkrijgen van een financiering. In feite is deze voorwaarde niet ontbindend, maar opschortend. De koop kan alleen door gaan wanneer aan de voorwaarde van de financiering is voldaan. Het is een voorwaarde welke ten uitvoer moet worden gebracht wil u het huis kunnen kopen.

Risico

Indien u niets doet, niets laten weten aan de notaris, en de verplichtingen in het Compromis de Vente niet nakomt, bestaat uw risico uit het niet terugbetaald krijgen van de waarborgsom. Men kan u niet verplichten het huis af te nemen; een significant verschil dus met hoe dit in Nederland is geregeld.
In het Compromis de Vente wordt opgenomen hoe hoog de hypotheek is welke de koper ten minste moet kunnen verkrijgen, het rentepercentage, de looptijd van de hypotheek en eventueel de bank van wie de hypotheek verkregen moet kunnen worden, én, wanneer de opschortende voorwaarde vervalt. Als u als koper er niet in slaagt om voor die datum de financiering rond te krijgen dan kunt u proberen te regelen om uitstel te verkrijgen. Laat dit bij voorkeur door de notaris bevestigen. Mocht het u definitief niet lukken de financiering rond te krijgen dan moet u dit, op tijd, schriftelijk aan de notaris melden. EuropaHypotheek adviseert haar klanten om voor het regelen van de financiering een minimale termijn aan te houden van 1,5 maand, mede afhankelijk van bij welke bank de financiering ondergebracht wordt. Verder is het van belang dat het hypotheek dossier zorgvuldig wordt samengesteld. Dit werkt een spoedige behandeling bij de betreffende bank in de hand. Indien u geen gebruik wilt maken van de opschortende voorwaarde voor de financiering dan zult u dit, als onderdeel van het Compromis de Vente, d.m.v. handgeschreven tekst, moeten bevestigen.

Aanvragen offerte

Heeft u al een huis op het oog? Vraag dan hier direct uw offerte aan.

Aanvragen berekening

Vraag hier, geheel vrijblijvend, uw hypotheekberekening aan en weet binnen één werkdag wat uw mogelijkheden zijn voor het kopen van een huis in Frankrijk.

Zelf Berekenen

Bereken hier zelf uw mogelijkheden voor een hypotheek voor Frankrijk.

Franse Vastgoed Markt: Prijsstijging Huizen Toeristische Hotspots

26 sept 2023. Resultaten van recent onderzoek tonen een wisselend beeld van ontwikkeling van de huizenprijzen in Frankrijk. In de kustgebieden stijgen de prijzen...

Hypotheek voor heel Frankrijk

Financiering tot 85% van de koopprijs Verkrijgbaar via EuropaHypotheek: een Franse hypotheek voor uw tweede woning in Frankrijk met een financiering tot 85% van de...