Euribor

De hoogte van de variabele rente van de Franse hypotheek, voor u bemiddeld door Europahypotheek, is gekoppeld aan Euribor. Wat houdt variabele rente op basis van Euribor in en waarom heeft variabele rente op basis van Euribor de voorkeur boven gewone ‘variabele rente’?

Euribor

Euribor is de afkorting voor Euro Interbank Offerted Rate. De Euriborstandaard wordt in de financiële wereld gebruikt voor het vaststellen van rentes voor allerlei financiële producten. Het rentetarief wordt dagelijks bijgesteld door middel van een enquête onder ongeveer 25 grote Europese banken. De meest voorkomende rekenmaatstaven zijn het 1-maands, het 3-maands en het 1 jaars-euribortarief. Euribor wordt door EMMI gepubliceerd op de officiële website: http://www.emmi-benchmarks.eu/ . Het FD publiceert op o.a. deze pagina het 3-maands-euribortarief.

Ontwikkeling variabele hypotheekrente

Bij variabel rentetarief dat aan Euribor is gekoppeld, is de ontwikkeling van die variabele rente alleen afhankelijk van ontwikkelingen van het Euribor-tarief. Stijgt het euribortarief met 0,2% dan stijgt de variabele rente ook met 0,2%.

Hoogte variabele hypotheekrente: opslag/margin/spread

Hypotheekrente op basis van Euribor bestaat uit twee componenten: de euribor rente en de zogenaamde opslag. Als de 3-maands-variabele rente gelijk is aan 2,5% op basis van Euribor en het 3-maands euribortarief bedraagt 0,2%, dan bedoelt men te zeggen: uw rente is gelijk aan 3-maands euribor + 2,3% . 2,3% Is hier de opslag – tezamen met 0,2% euribor dus 2,5%. Andere gehanteerde termen voor ‘opslag’ zijn ‘spread’ en ‘margin’ (Engels) of PFR in het Frans.

Bankonafhankelijk lenen

Als uw variabele hypotheekrente niet gekoppeld is aan euribor dan bepaalt uw bank de hoogte van het variabel tarief. Gaat het met de betreffende bank iets minder goed dan zal er een druk ontstaan om de variabele rente aan te passen. Via EuropaHypotheek leent u bankonafhankelijk: hypotheken met  variabele rente welke door EuropaHypotheek worden bemiddeld zijn gekoppeld aan euribor.

Vergelijking variabele rente-tarieven

De hoogte van de opslag geeft een objectief beeld van de hoogte van de variabele hypotheekrente. Op basis van dit gegeven kunt u verschillende offertes goed met elkaar vergelijken. De hoogte van de opslag én de periode waarover de opslag van toepassing is, is contractueel vastgelegd in de overeenkomst tussen u en de bank. Een hypotheek van EUR 350.000,- met variabele rente op basis van euribor  met een opslag van 2,7% of eenzelfde hypotheek met een opslag van 2% is per jaar EUR 2.450,- duurder.

Overweegt u te lenen met variabele rente? Leen op basis van euribor, ga na hoe hoog de opslag is en tot wanneer deze is ‘gegarandeerd’.

Aanvragen offerte

Heeft u al een huis op het oog? Vraag dan hier direct uw offerte aan.

Aanvragen berekening

Vraag hier, geheel vrijblijvend, uw hypotheekberekening aan en weet binnen één werkdag wat uw mogelijkheden zijn voor het kopen van een huis in Frankrijk.

Zelf Berekenen

Bereken hier zelf uw mogelijkheden voor een hypotheek voor Frankrijk.

Aankoop met SCI

Vraag hier informatie aan voor financiering van een aankoop met een SCI.

Vastgoed kopen in Frankrijk met een SCI

EuropaHypotheek bemiddelt ook in hypotheken voor de aankoop van vastgoed in Frankrijk met behulp van een SCI. Voor samenwonende partners en gehuwden is een...

Hypotheek voor heel Frankrijk

Financiering tot 85% van de koopprijs Verkrijgbaar via EuropaHypotheek: een Franse hypotheek voor uw tweede woning in Frankrijk met een financiering tot 85% van de...

De Taux d’Usure en uw Franse Hypotheek

20 feb 2023. Nu de Banque de France de hoogte van de Taux d’usure maandelijks vast stelt, biedt het aanvragen van een Franse hypotheek...