Uw hypotheekaanvraag geaccepteerd nog voordat u een koopcontract tekent of borgsom betaalt.

Als u een woning wilt kopen in Spanje dan zult u in de meeste gevallen een aanbetaling moeten doen, vaak rechtstreeks aan de koper. Ondanks dat in het koopcontract een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering kan worden opgenomen kan het nog een heel gedoe zijn de borgsom terug te krijgen als de koop niet door kan gaan. Handig als u, voordat u tekent en betaalt, zekerheid heeft dat uw hypotheek doorgaat en het met de registraties van het beoogde object (kadaster) goed zit.

De wijze waarop u via EuropaHypotheek een hypotheek voor Spanje regelt, sluit hier exact op aan. Onderstaand leest u hoe het een en ander verloopt als u er voor kiest om met EuropaHypotheek samen te werken.

EuropaHypotheek is u graag van dienst met het regelen van een financiering voor de aankoop van een courante eerste of tweede woning in Spanje met de koopprijs vanaf EUR 250.000,- .

Onderzoek uw mogelijkheden: hypotheekberekening

EuropaHypotheek bemiddelt voor u een Spaanse hypotheek welke voldoet aan de lokale wetgeving. Het traject is aan tijdlijnen gebonden. Voordat u aan uw zoektocht begint kijken wij graag naar uw mogelijkheden van het verkrijgen van een financiering. Op de onze website kunt u via deze pagina een aanvraag inzenden voor een hypotheekberekening. U ontvangt uiterlijk binnen twee werkdagen een opgave van de mogelijkheden welke wij u kunnen bieden. U kunt nu gericht op zoek naar uw droomhuis in Spanje.

Zekerheid vooraf: dossieronderzoek

Voordat u daadwerkelijk op zoek gaat heeft u de mogelijkheid uw financieel dossier voor te leggen. EuropaHypotheek stuurt u een overzicht met toe te zenden documenten en te beantwoorden vragen. EuropaHypotheek verzorgt al sinds 10 jaar met succes hypotheken voor het buitenland en kan met vrij grote zekerheid vast stellen of uw uiteindelijke hypotheekaanvraag met succes kan worden gedaan.

Woning gevonden – hypotheekaanvraag indienen

U heeft een woning gevonden welke u graag wilt kopen. Bij de makelaar vraagt u een Nota Simple op. Met dit document en een ondertekend hypotheekaanvraagformulier vraagt EuropaHypotheek bij de bank een akkoord uw hypotheek aan. Binnen een week ontvangt u een principe-akkoord en binnen twee weken een definitief akkoord op basis van uw financiële situatie. De bank heeft dan ook al gekeken of het object wat u op het oog heeft voldoende courant is.

Taxatie – definitief akkoord bank

De bank heeft u bevestigt dat wanneer u de hypotheekaanvraag doorzet deze op basis van uw financieel dossier zal worden geaccepteerd. U wilt de woning kopen en geeft de bank opdracht voor het doen van een taxatie. De bank controleert de waarde van het huis, maar vooral, of de registraties in het Spaans kadaster, in orde zijn: is de woning geregistreerd, komt de registratie overeen met wat men u aanbiedt. Als het resultaat van de taxatie akkoord is, ontvangt u het definitief hypotheekvoorstel, bindend voor de bank. U kunt nu het Spaans koopcontract, het Contrato de Compraventa, ondertekenen en met een gerust hart een eventuele borgsom betalen.

Overdracht van de woning

Het koopcontract is getekend. De bank verstrekt u de hypotheek. U maakt een afspraak voor ondertekening van de overdracht bij een notaris. De bank transporteert het hypotheekgeld. U tekent de stukken en neemt de sleutel van uw droomhuis in ontvangst.

Uw huis onder de Spaanse zon

Geniet van uw huis onder de Spaanse zon. Heeft u nog vragen over uw hypotheek? U kunt hiervoor altijd bij EuropaHypotheek terecht!