Woning kopen in Spanje: belasting en notariskosten

1456

Als u in Spanje een bestaande woning koopt, bent u overdrachtsbelasting verschuldigd, de zogenaamde ITP – Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales. Het ITP tarief varieert per regio, per ‘cominidade autónoma’: tussen 6 en 11%. De meeste regio’s passen korting toe in bepaalde situaties, bijvoorbeeld voor grote gezinnen of jonge kopers. Ook over de overdracht van onroerende goederen bent u ITP verschuldigd. Meestal is dit een lager tarief, bijv 4%, ook weer per regio verschillend.

Koopt u de woning met een hypotheek (bestaand of nieuw) dan moet belasting worden betaald voor de juridische registratie van documenten: de AJD (Actos Juridicos Documentados de la Hypoteca), een soort van ‘stempelbelasting’: de tussen 0,5 en 1,5% over het hypotheekbedrag, eveneens variërend per regio. Leent u via een bank dan wordt deze belasting, sinds 10 november 2018, betaald door de bank zelf.

Als u een nieuwe woning koopt, bijvoorbeeld van een projectontwikkelaar, dan bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd, wel moet u dan BTW betalen, de IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido, 10%. Over bouwgrond moet wel weer overdrachtsbelasting worden betaald.

Spaanse overdrachtsbelasting (ITP)

In de onderstaande tabel vermelden wij de ITP-tarieven van enkele regio’s, zoals ze waren in november 2019. Het betreft een momentopname – de werkelijk te betalen belasting, kan dus afwijken van wat hieronder staat vermeld. De informatie is afkomstig van de regionale websites. Op deze websites kunt u ook informatie vinden over kortingen. Wij laten deze hier buiten beschouwing. Voor een woning van EUR 350.000,-  betaalt u in Valencia bijvoorbeeld overdrachtsbelasting (ITP) 10%; EUR 35.000,- ; voor dezelfde woning in Andalucië of op Ibiza: EUR 28.000,- .

Wijze van betaling overdrachtsbelasting (ITP) en BTW (IVA)

De overdrachtsbelasting (ITP) moet u zelf afdragen. Dit loopt dus niet via de notaris. Op de website van de betreffende regio staat hoe u moet handelen en welke documenten u aan moet leveren. Vaak is online afhandeling ook mogelijk. Werkt u samen met een zaakwaarnemer, dan kan hij dit voor u in orde maken. Om de belasting te kunnen betalen heeft u een Spaans fiscaal registratie nummer nodig, een NIE. De belasting moet binnen 30 dagen worden betaald.

Koopt u een nieuwe woning dan betaalt u de BTW (IVA) aan de verkoper, projectontwikkelaar, die deze vervolgens overdraagt aan de rijksschatkist.

Notariskosten

De tarieven van de notaris zijn wettelijk vastgelegd. Het deel van zijn kosten voor de hypotheek worden door de bank betaald. De notaris registreert de woning en de hypotheek. Naar verwachting bent u tussen de EUR 1.000,- en EUR 1.500,- verschuldigd: notariskosten + registratiekosten.